Zásady ochrany osobních údajů


Vážíme si Vaší důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto jako Klára Mikšíčková, IČO: 17234212, Sídlo podnikání: Nám. J. Švermy 73, 431 86, Kovářská, Česká republika zpracovávám a chráním Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje nám svěřujete, pokud jste zájemcem o naše služby, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu: www.kouc-miksickova.cz, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně atp.).

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

1. Abychom Vám mohli e-mailem zasílat zajímavé články, videa, audia a další informace o seminářích a produktech, potřebujeme Vaší e-mailovou adresu. Budeme také rádi, pokud nám navíc sdělíte jako nepovinný údaj své jméno.

 • Naše e-maily Vám chceme posílat, jen pokud Vás budou bavit. Proto pokud budete chtít zasílání e-mailů ukončit, můžete tak snadno kdykoli učinit e-mailem na adresu: miksickova.kouc@gmail.com.

 • Jste-li nebo budete-li naším zákazníkem, posíláme nebo Vám budeme posílat naše e-maily na základě našeho oprávněného zájmu, neboť předpokládáme, že Vás informace od nás zajímají. Za zákazníky považujeme všechny, kteří od nás odebrali jakoukoli službu nebo produkt, a to i v případě pokud byly produkt nebo služba poskytnuty zdarma. Jedná se například o zaslání/zpřístupnění vzdělávacího videa či živého vysílání na základě Vašeho vložení Vaší emailové adresy na webu. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám e-maily na základě Vašeho souhlasu.

V obou případech můžete kdykoli ukončit odběr našich e-mailů zasláním zprávy e-mailem na adresu: miksickova.kouc@gmail.com.

2. Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z našich seminářů, pobytů nebo živých akcí, popřípadě si u nás objednat jiný produkt nebo službu, budeme od Vás potřebovat:

 • Jméno, příjmení, Vaše bydliště, fakturační údaje, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

 • U seminářů a živých akcí budeme rádi, pokud nám nad rámec výše uvedených povinných údajů poskytnete dobrovolně také tyto nepovinné údaje: Vaše zkušenosti s obdobnými kurzy a povolání. Tyto informace nám pomohou, abychom pro Vás ještě lépe připravili kurz dle Vašich individuálních potřeb a mohl Vám tak přinést co největší užitek.

3. Během pořádaných akcí mohou být pořizovány audiovizuální záznamy. Účastí na akci nám dáváte souhlas se zveřejněním těchto záznamů pro účely informování o proběhlých akcích a propagaci podobných akcí. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat e-mailem: miksickova.kouc@gmail.com

4. Vedení účetnictví

 • Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

5. Cookies

 • Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

 • Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.


Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Klára Mikšíčková

IČO: 17234212

Sídlo podnikání: Nám. J. Švermy 73, 431 86, Kovářská, Česká republika

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím:

Kontaktní osoba: Klára Mikšíčková

Korespondenční adresa: Nám. J. Švermy 73, 431 86, Kovářská, Česká republika

Kontaktní telefon: +420 737 196 135

Kontaktní e-mail: miksickova.kouc@gmail.com

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní spolupracovníci.

Dále se může jednat o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Všichni spolupracovníci jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Ve výjimečných případech jsme povinni osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: miksickova.kouc@gmail.com.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 • Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Pokud si budete přát, máte právo na vymazání. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však moc rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve přímo nás, abychom mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit. Pro nápravu budeme potřebovat alespoň 30 dní.

 • Mlčenlivost - Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2024.